مکانیکی

در تعمیرگاه تخصصی خودرو های برتر افراد با سابقه,تجربه و کارآزموده ای مشغول سرویس دهی هستند که توانایی عیب یابی و تعمیر انواع خودرو های ژاپنی کره آلمانی را دارا میباشند